Ley 30/92, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común

Adjunto(clic para descargar)
ley 30_92_rjpac.pdfley 30_92_rjpac.pdf