VADEMECUM do Fondo Europeo de Pesca (Regulamento (CE) nº 1198/2006, de 27 de xullo de 2006)

Regulamento (CE) nº 1198/2006, de 27 de xullo de 2006, relativo ao Fondo Europeo de Pesca, polo que se fixa o marco regulamentario básico para a elaboración dos documentos de programación correspondentes ao periodo 2007-2013.

Faga clic aquí para ver o contido do Regulamento.