Accesibilidade

O sitio web de Acción Costeira foi creado de acordo coas pautas de accesibilidade aos contidos proporcionados pola WAI (Web Accesibility Initiative) organismo creado pola W3C (World Wide Web Consortium), para informar, investigar e fomentar o traballo na accesibilidade web.
 
A WAI estableceu tres niveis de accesibilidade: "A", dobre "A" y triplo "A". Cada nivel alcánzase có cumprimento dunhas determinadas pautas ou principios.
 
Co obxecto de asegurar estes niveis de cumprimento de criterios de accesibilidade, realizouse a comprobación das páxinas mediante o programa TAW (Test de Accesibilidade Web).