Acción costeira

Accioncosteira.es é un instrumento de divulgación da aplicación práctica do programa operativo español do Fondo Europeo de Pesca 2007-2013 en Galicia.

O fin é avanzar cara á consecución dos obxectivos do Tratado da Unión Europea en materia de desenvolvemento sostible e de integración do medio natural en todas as demais políticas comunitarias aplicadas nas zonas costeiras.

As prioridades estratéxicas que marca o programa español para o desenvolvemento integrado das zonas costeiras no próximo período (2007-2013) teñen como fin último a consecución dun desenvolvemento sostible destas zonas. As devanditas prioridades, por orde de importancia, son:

  • Manter a prosperidade económica social das áreas e a revalorizar os produtos da pesca e da acuicultura
  • Potenciar a calidade ambiental costeira
  • Manter e desenvolver os postos de traballo: diversificación económica e reestruturación social
 
  • Promover a cooperación nacional e transnacional entre zonas de pesca