A quen se dirixe

Poden ser beneficiarios das axudas que convocará a Consellería do Mar  ao abeiro do eixe 4 do FEP, as persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, que presenten un proxecto que deberá desenvolverse nalgunha das zonas identificadas.
 
Estes proxectos serán valorados segundo os criterios sinalados nos Plans Estratéxicos Zonais que cada grupo de Acción Costeira defina.
 
Os proxectos están orientados a fomentar, impulsar, programar e colaborar en situacións dirixidas á diversificación económica destas zonas de traballo. Por suposto, será criterio indispensable garantir a súa viabilidade técnica e económica.