Período de actuación

Tal e como se establece no indicativo deste proxecto a súa viabilidade está prevista para o período 2007-2013. Por tanto, os traballos, plans e proxectos deberán de rematar antes do 30 de xuño do 2013.