Orzamento

Galicia é unha zona de converxencia a efectos do Fondo Europeo de Pesca 2007- 2013 e ten asignados 40 millóns de euros de axuda pública. Neste orzamento intégranse, cos límites establecidos, os gastos de funcionamento e promoción dos propios Grupos de Acción Costeira.
 
Preténdese un enfoque integrado da xestión das zonas costeiras a través dos Grupos de Acción Costeira