Identidade corporativa dos GAC

O manual de identidade corporativa dos GAC é un documento que recolle a orixe do deseño do logo para o programa GAC. No mesmo desenvólvense as cores e a tipografía empregada, así como os usos permitidos e aqueles usos erróneos que non deben realizarse do logo.

No mesmo manual recóllese a composición do logo GAC en relación a outros logos obrigatorios do programa:

  • Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
  • Consellería do Mar
  • UNIÓN EUROPEA. Fondo Europeo de Pesca

A todos estes logos obrigatorios debe acompañarlles tamén a frase "Europa inviste na pesca sustentable"

Unha parte importante do desenvolvemento da identidade foi o desarrollo de cada un dos logos das zonas de actuación, para o que tomouse como base o propio logo do programa coa finalidade de fomentar a notoriedade e promover unha imaxe homoxénea.

Todos e estos aspectos así como as aplicacións básicas da papelería recóllense no desenvolvemento da identidade corporativa que a continuación ponse a disposición de todo usuario/a, tanto do programa xeral GAC como para cada un dos GAC das 7 zonas de acción.

DESCARGAR:

>> IDENTIDADE GRÁFICA DOS GAC

PAPELERÍA DOS GAC e cada unha das ZONAS

A papelería desenvolta para o GAC e os distintos programas das zonas é a seguinte:

Outras aplicacións editables coas ferramentas de Office

Para aqueles traballos nos que sexa obrigatorio a realización dunha valla ponse a disposición o seguinte deseño. No caso de ter que sustituir a valla por unha placa conmemorativa empregarase o mesmo deseño, se ben axustarase ao novo tamaño:

>> IDENTIDADES GRÁFICAS DAS ENTIDADES SUBVENCIONADORAS:

>> REGULAMENTO DE PUBLICIDADE DA COMISIÓN EUROPEA