Programa Grupos de Acción Costeira 2007-2013

Pode acceder as seguintes seccións do programa Grupos de Acción Costeira 2007-2013:

  • Acción costeira
  • Descrición da iniciativa
  • Obxectivos
  • Actividades
  • A quen se dirixe
  • Período de actuación
  • Orzamento