Financiamento

O grao de financiamento dos proxectos dependerá de que os proxectos vaian dirixidos a:
 
a) Investimentos non produtivos: neste caso poderá chegar ata ao 100% dos custos dos gastos elixibles do proxecto.

b) Investimentos produtivas: neste caso poderá chegar ao 60% dos custos dos gastos elixibles do proxecto.