Kit de presentación

Pode acceder a seguinte documentación:

 

1. MODELO OFICIAL DE SOLICITUDE (inclúe os anexos II e III, decalración da condición de PEME e declaración responsable respectivametne):

 

- Solicitude de axuda, delcaración da condición de peme e declaración responsable. (galego)

- Solicitude de axuda, declaración da condición de peme e declaración responsable. (castelán)

 

2. MEMORIA E ORZAMENTO, E PLAN ECONÓMICO-FINANCEIRO:

 

- Proxectos produtivos: PLAN DE EMPRESA

Proxectos non produtivos: PLAN DE XESTIÓN

 

3. GUÍA DO PROMOTOR DE PROXECTOS:

 

- Guía do Promotor