Outras ordes

Orde 31 de maio de 2010 de axudas de investimentos a bordo de buques pesqueiros e selectividade

Orde do 31 de maio de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas aos investimentos a bordo de buques pesqueiros e selectividade, cofinanciadas co Fondo Europeo de Pesca.

Orde de 6 de maio de 2010 de modificación das bases de axudas de caracter socioeconómico FEP

Orde do 6 de maio de 2010 pola que se modifican as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas de carácter socioeconómico cofinanciadas co Fondo Europeo de Pesca e se establece a súa convocatoria para o ano 2010.

Orde do 7 de abril de 2010 de axudas a proxectos de promoción sociocultural e divulgacion

Orde do 7 de abril de 2010 pola que se establecen as bases e se regula o procedemento para a concesión de axudas para a realización de proxectos de promoción sociocultural e  divulgación nas comunidades pescadoras e no sector pesqueiro e se procede á súa convocatoria para o bienio 2010-2011.

Orde 26-2-2010 subvencións a proxectos colectivos

Orde do 26 de febreiro de 2010 pola que se convocan para o ano 2010, en réxime de concorrencia competitiva, subvencións a proxectos colectivos de xestión pesqueira de asistencia técnica e de control de acceso ao recurso e se particulariza o seu importe global máximo.

Orde do 22/1/2010, pola que se modifican as bases de subvencións a investimentos acuicultura FEP

Orde do 22 de xaneiro de 2010 pola que se modifican as bases reguladoras para a concesión, en réxime de oncorrencia competitiva, de subvencións a investimentos no ámbito da acuicultura, cofinanciadas co Fondo Europeo da Pesca, e se convoca para o exercicio 2010 o devandito procedemento, tramitado como expediente anticipado de gasto

Orde do 21/1/2010, pola que se modifican as bases axudas aos investimentos en transformación FEP

Orde do 21 de xaneiro de 2010 pola que se modifican as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas aos investimentos en transformación e comercialización de produtos procedentes da pesca, do marisqueo e da acuicultura, cofinanciadas co Fondo Europeo da Pesca, e se convoca para o exercicio 2010 o devandito procedemento, tramitado como expediente anticipado de gasto.

Orde do 15 de decembro de 2009 axudas para completar os períodos mínimos de cotización ao réxime especial do mar

Orde do 15 de decembro de 2009 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para que os/as mariscadores/as a pé poidan completar os períodos mínimos de cotización ao réxime especial dos traballadores do mar co obxecto de alcanzar a pensión de xubilación, e se procede á súa convocatoria para o ano 2010.