Constitución do GAC

Relación de Entidades Asociadas

Ficha a cumprimentar con 4 grandes apartados onde se especifica o ámbito da asociación.

Ficha Asociado-a

Ficha a cumprimentar polo asociado cós campos de denominación, forma xurídica, data de constitución, enderezo,etc...

Certificación da Asociación

Modelo a cumprimentar cos datos necesarios para acadar a certificación da Asociación.

Anexo I Solicitude

Modelo de Solicitude de selección dos Grupos de Acción Costeira.

Acta de Constitución da Asociación

Éste Acta contén a relación dos datos necesarios para a constitución da Asociación de acordo coa Lei 1/2002 reguladora do dereito de asociación.