Orde do 23 de xuño de 2010 pola que se amplía o importe do crédito dispoñible na convocatoria de 2010 para a concesión de axudas

Publicada a Orde do 23 de xuño de 2010 pola que se amplía o importe do crédito dispoñible na convocatoria de 2010 para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro dos plans estratéxicos zonais aprobados pola Consellería do Mar aos grupos de acción costeira, convocadas pola Orde do 27 de agosto de 2009, pola que se establecen as bases e se regula o procedemento da súa concesión (con financiamento do Fondo Europeo da Pesca).

Unha vez realizadas as oportunas incorporacións de remanentes, amplíase a contía das axudas na cantidade de oitocentos corenta e seis mil cento cincuenta e tres euros (846.153 €).

Adjunto(clic para descargar)
Orde 23-6-2010-ampliacion cred 2010.pdfOrde 23-6-2010-ampliacion cred 2010.pdf