Guía de publicidade e información das intervencións cofinanciadas

A continuación pode vostede descargar a Guía de publicidade e información das intervencións cofinanciadas polos Fondos Estructurais 2007-2013 en Galicia. O Fondo Europeo de Pesca non é un fondo estructural polo que esta guía ten unha finalidade meramente orientativa con respecto ao Fondo Europeo de Pesca, ao que se aplica as normas previstas no Regulamento 1198/2006 do FEP e o Regulamento 498/2006 de aplicación.

A Guía está en castelán pero en proximas datas xa estará dispoñible en galego.

Adjunto(clic para descargar)
guia_publicidad_fondos_estructurais.pdfguia_publicidad_fondos_estructurais.pdf