Orde do 22/1/2010, pola que se modifican as bases de subvencións a investimentos acuicultura FEP

Orde do 22 de xaneiro de 2010 pola que se modifican as bases reguladoras para a concesión, en réxime de oncorrencia competitiva, de subvencións a investimentos no ámbito da acuicultura, cofinanciadas co Fondo Europeo da Pesca, e se convoca para o exercicio 2010 o devandito procedemento, tramitado como expediente anticipado de gasto

Adjunto(clic para descargar)
Orde do 22-1-2010-modifican as bases de subvencións a investimentos acuicultura FEP.pdfOrde do 22-1-2010-modifican as bases de subvencións a investimentos acuicultura FEP.pdf