Orde do 15 de decembro de 2009 axudas para completar os períodos mínimos de cotización ao réxime especial do mar

Orde do 15 de decembro de 2009 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para que os/as mariscadores/as a pé poidan completar os períodos mínimos de cotización ao réxime especial dos traballadores do mar co obxecto de alcanzar a pensión de xubilación, e se procede á súa convocatoria para o ano 2010.

Adjunto(clic para descargar)
Orde do 15 de decembro de 2009 pola que axudas cotizacions minimas.pdfOrde do 15 de decembro de 2009 pola que axudas cotizacions minimas.pdf