Outras ordes

Orde do 17 de novembro de 2009 da Conselleria do Mar

Orde do 17 de novembro de 2009 da Consellería do Mar, pola que se amplía o crédito orzamentario da Orde do 17 de abril de 2009 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas á paralización definitiva dos buques pesqueiros, financiadas co Fondo Europeo da Pesca, e se convocan para o exercicio 2009.

 

Orde do 20 de outubro de 2009 da Consellería do Mar

Orde do 20 de outubro de 2009 da Consellería do Mar pola que se amplía o importe global máximo para a concesión de axudas a proxectos colectivos.

Bolsas para formación do persoal especialista en temas de investigación mariña, correspondentes ao Programa de recursos humanos

Recentemente aprobouse por Orde do 4 de setembro de 2009, as bases que rexerán a convocatoria de bolsas para formación do persoal especialista en temas de investigación mariña, correspondentes ao Programa de recursos humanos do Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica.

Pode descargar o texto da Orde premendo no enlace.

Orde do 16 de xuño de 2009, da Consellería do Mar, bases das subvencións para estudos náutico e marítimo-pesqueiros

Orde do 16 de xuño de 2009 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para estudos náutico e marítimo-pesqueiros para o curso académico 2008-2009, e se procede á súa convocatoria.

A continuación xuntase un enlace para a súa descarga.

Orde de 16 de xuño de 2009, da Consellería do Mar, de axudas para formación prácita en empresas

Orde do 16 de xuño de 2009 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de axudas económicas
para a realización de formación práctica en empresas, destinada a alumnos/as de ciclos formativos de grao medio e superior de formación profesional específica de centros dependentes da Consellería do Mar.

A continuación xuntase un enlace para a súa descarga.

Orde de axudas para proxectos de promoción sociocultural e divulgación nas comunidades pescadoras e no sector pesqueiro.

CONSELLERÍA DO MAR

Orde do 2 de xuño de 2009 pola que se establecen as bases e se regula o procedemento para a concesión de axudas para a realización de proxectos de promoción sociocultural e divulgación nas comunidades pescadoras e no sector pesqueiro no bienio 2009-2010.

Orde de axudas á paralización definitiva dos buques pesqueiros, financiadas co Fondo Europeo de Pesca

Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos.

Orde do 17 de abril de 2009 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión en réxime de concorrencia competitiva das axudas á paralización definitiva dos buques pesqueiros, financiadas co Fondo Europeo da Pesca, e se convocan para o exercicio 2009.

Faga click aquí, para ver o contido da Orde publicada no Diario Oficial de Galicia.

Corrección de erros da Orde de axudas aos investimentos a bordo de buques pesqueiros.

Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos.

Corrección de erros.- Orde do 11 de marzo de 2009 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas aos investimentos a bordo de buques pesqueiros e selectividade cofinanciadas co Fondo Europeo de Pesca.

Faga click aquí para ver o contido da Corrección de Erros publicada no Diario Oficial de Galicia.

Alternancia de artes para embarcacións que faenen en augas da Comunidade Autónoma de Galicia

Orde do 26 de marzo de 2009 pola que se modifica a Orde do 26 de outubro de 2004 pola que se regula a alternancia de artes para embarcacións que faenen en augas da Comunidade Autónoma de Galicia.