Ficha Asociado-a

Ficha a cumprimentar polo asociado cós campos de denominación, forma xurídica, data de constitución, enderezo,etc...

Adjunto(clic para descargar)
FICHA ASOCIADO-A.xlsFICHA ASOCIADO-A.xls