Normativa en materia de indemnizacións por asistencia a órganos de goberno do GAC

En relación ás indemnizacións pola asistencia aos órganos de goberno do GAC, cando así este prevista nos Estatutos do grupo, debense aplicar os importes que establece o Decreto 144/2001, do 7 de xuño (modificado polo Decreto 144/2008, do 26 de xuño) sobre indemnizacións por razón de servizo ao persoal con destino na Administración Autonómica de Galicia (DOG nº 122, do 25 de xuño) na súa actualización feita polo acordo do Consello da Xunta de Galicia do 29 de decembro de 2005 (DOG nº250, do 30 de decembro) e de 20 de xuño de 2008.

Os GAC con cargo aos seus gastos de funcionamento poderán xustificar este tipo de gastos dentro dos límites fixados no Decreto 144/2001, do 7 de xuño, de indemnizacións por razón de servizo ao persoal con destino na Administración autonómica de Galicia.

Adjunto(clic para descargar)
Resolucion 29-12-05-actualizacion indem personal Xunta.pdfResolucion 29-12-05-actualizacion indem personal Xunta.pdf
Decreto 144-2008-indemnizaciones Xunta_modif.pdfDecreto 144-2008-indemnizaciones Xunta_modif.pdf
Resolución do 20 de xuño de 2008_actualizacion anexo iV.pdfResolución do 20 de xuño de 2008_actualizacion anexo iV.pdf
Decreto 144-2001-indemnizaciones Xunta_doga.pdfDecreto 144-2001-indemnizaciones Xunta_doga.pdf