Decreto 132/2006 Creación dos Rexistros de axudas, subvencións e convenios e sancións administrativas

Decreto 132/2006 Creación dos Rexistros de axudas, subvencións e convenios e sancións administrativas

Adjunto(clic para descargar)
Decreto_132_2006.pdfDecreto_132_2006.pdf