Decreto 11/2009, Regulamento da Lei de subvencións de Galicia.

Decreto 11/2009, Regulamento da Lei de subvencións de Galicia.

Adjunto(clic para descargar)
Decreto_11_2009_regalmento_subvenciones_Galicia.pdfDecreto_11_2009_regalmento_subvenciones_Galicia.pdf
Correccion_erros_regulamento_subvencions_galicia.pdfCorreccion_erros_regulamento_subvencions_galicia.pdf